Czesne

Miesięczna opłata stała za świadczone przez Przedszkole usługi (czesne) wynosi 640,00 zł. Jeżeli do Guzikowa uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko (rodzeństwo), opłata miesięczna (czesne) za drugie dziecko i kolejne wynosi 590,00 zł/dziecko.

Czesne jest należne w pełnej wysokości przez cały rok szkolny (od września do sierpnia).

Przedszkole zamknięte jest w sierpniu.

 

Wpisowe

Rodzic/Opiekun z chwilą zapisu dziecka do Przedszkola dokonuje bezzwrotnej wpłaty (wpisowe) w wysokości 450,00zł. Wpisowe pobierane jest corocznie i stanowi gwarancję przyjęcia dziecka do Przedszkola. Jeżeli jednocześnie uczęszcza do Przedszkola więcej niż jedno dziecko, wpisowe za drugie dziecko wynosi 300,00 zł. Za trzecie dziecko i kolejne nie jest pobierana opłata wpisowego. Coroczne wpisowe obejmuje: ubezpieczenie NNW na dany rok szkolny, a także wyprawkę przedszkolaka, pomoce dydaktyczne, artykuły higieniczne i plastyczne.

 

Koszty wyżywienia

Przedszkole zapewnia posiłki przygotowywane w naszej kuchni (śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 15,50 zł i należy pomnożyć go przez liczbę obecności dziecka w danym miesiącu.

Prawo odliczenia opłaty za wyżywienie przysługuje wyłącznie w przypadku zgłoszonej do godz. 8:30 nieobecności dziecka w Przedszkolu.

Rodzice zobowiązują się dokonywać wpłat z tytułu czesnego i wpisowego, a także innych, jeżeli takie powstaną, na konto Przedszkola:

PKO BP 49 1020 2892 0000 5102 0572 9605